USPRAWNIANIE WIDZENIA - MAKSYMILIAN

Termin realizacji: 25. 06. 2020 r.
Temat: Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

Materiały do zajęć