Wystawa

Wystawa „Dęblin na drodze do niepodległości – Bitwa Warszawska 1920”.

     Z okazji przypadającej w sierpniu 2020 roku rocznicy stulecia Bitwy Warszawskiej Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie przystąpiła do projektu pod tytułem „Dęblin na drodze do niepodległości – Bitwa Warszawska 1920”.
     25 września 2020 roku na placu bibliotecznym została uroczyście otwarta wystawa. W programie uroczystości było wprowadzenie na temat projektu, pokaz multimedialny, wykład historyka na temat wydarzeń związanych z Bitwą Warszawską na terenie Dęblina, oprowadzenie i omówienie poszczególnych plansz, których odbiorcą byli zaproszeni goście, dzieci i młodzież z lokalnych szkół min. uczniowie klasy 7-8 Szkoły Podstawowej nr 1 oraz uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie podziękowań partnerom projektu oraz osobom pomagającym przy jego realizacji min. pani Beacie Kursie - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie.
   Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Umiejscowienie jej na zewnątrz budynku biblioteki umożliwiło uczestnikom ścieżki edukacyjnej pogłębienie wiedzy o historii Dęblina w okresie Bitwy Warszawskiej.  Zaproszeni goście nagrodzili prowadzących spotkanie brawami.
     Dziękujemy za tak ciekawą lekcję historii!

Autor: Marta Czajkowska