4. Przemoc

„Stop przemocy i agresji w szkole”

Nieodzownym elementem oddziaływań profilaktycznychprzemocy i agresji w szkole powinna być edukacja, czyli uświadamianie uczniom, że te zachowania są niezgodne z obowiązującymi przepisami i pociągają za sobą konsekwencje. 7.11.2019r. w trakcie zajęć świetlicowych zostały przeprowadzone warsztaty podczas, których uczniowie dowiedzieli się co to jest agresja i przemoc, jakie są ich rodzaje, jakie działania podejmować by je wyeliminować oraz jak się czuje ofiara przemocy. Na zakończenie zajęć chłopcy wykonali plakaty, które zawisły na tablicy w świetlicy.

Autor: Wioletta Sowa