Dieta a zdrowie

Dieta a zdrowie

Uczniowie klas 7 realizując zadania prozdrowotne uczestniczyli w październiku w zajęciach poświęconych zdrowiu. Realizowali zmodyfikowany scenariusz Uniwersytetu Dzieci-Jak wygrać zdrowie? Zastanawiali się i zaznaczali na karcie pracy, jaką aktywność fizyczną wykonywali w ciągu ostatniego tygodnia. Aktywności wybierali wybrać z listy zamieszczonej w tabeli. Zapisywali, ile czasu na nią poświęcili. Następnie  wybierali z listy i omawiali wpływ danej aktywności na funkcjonowanie organizmu.

Autor: Monika Kornaga