Zarządzenie Nr 21.2021 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 10 lutego 2021 r.

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam podpisane Zarządzenie Nr 21.2021 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu miejskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Dęblin, wraz z załącznikiem nr 1. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości, w związku z tym proszę o opublikowanie Zarządzenia wraz z harmonogramem na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Państwa placówki. Jednocześnie informuję, że oryginał Zarządzenia zostanie również przesłany do Państwa pocztą tradycyjną.

Z poważaniem,

Wioleta Kość
Podinspektor ds. oświaty

 

ZARZĄDZENIE -pdf