Wycieczka do SOSW w Karczmiskach

Kim będę, kiedy dorosnę? –

Wycieczka do SOSW   

w Karczmiskach

Kim będę, kiedy dorosnę? – wybór kierunku kształcenia i zdobycie zawodu to jedna    z ważniejszych decyzji, jaką musi podjąć uczeń kończący szkołę podstawową. Jedną z wielu form doradztwa zawodowego jest odwiedzanie szkół ponadpodstawowych i zapoznawanie uczniów z ofertą edukacyjno-zawodową. Tradycją naszego ośrodka jest wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Karczmiskach i przedstawienie naszym uczniom oferty edukacyjnej szkoły branżowej I stopnia oraz szkoły przysposabiającej do pracy. W odpowiedzi na zaproszenie grona pedagogicznego, 8 marca 2021r. uczniowie kl. VIIB  i VIIIB z opiekunami odwiedzili zaprzyjaźniony ośrodek. Po miłym powitaniu zapoznaliśmy się z bazą lokalową, licznymi pracowniami, warsztatem samochodowym, pracownią kulinarną oraz pomieszczeniami internatu. Szczególnym momentem było spotkanie z naszymi absolwentami, którzy obecnie są uczniami ośrodka w Karczmiskach i świetnie sobie radzą. Nasze odwiedziny miały jeszcze jeden miły akcent: gospodarze uczcili Dzień Kobiet obdarowując zaproszone dziewczynki i panie tulipanami i zapraszając wszystkich na słodki poczęstunek.

Dziękujemy za zaproszenie i wspaniałą atmosferę podczas spotkania. Do zobaczenia!

 

Autorzy tekstu i zdjęć: Joanna Wiejak, Marta Czajkowska