,, Wesołe Skrzaty” na I Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Niepełnosprawnych ,,Przystanek Talentowo".

I MIEJSCE dla teatru ,, Wesołe Skrzaty”  na  I Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Niepełnosprawnych  ,,Przystanek Talentowo". 20 maja 2016 r. w Nałęczowie odbył się I Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wiosenne konfrontacje teatralno-muzyczne ,,Przystanek Talentowo" zorganizował Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Kęble.

Teatr ,, Wesołe Skrzaty” zdobył I MIEJSCE za spektakl pt.: ,,Złota Kaczka”. Jako nagrodę otrzymaliśmy ogromny radiomagnetofon, który będzie służyć  nam do dalszej pracy nad spektaklami.