Upragniony Ogród Sensoryczny! - Współpraca z Bankiem Pekao S.A. w Dęblinie