ZAKOŃCZENIE ROKU 2021/2022

POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS…

  Pod takim hasłem 24 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Był to czas podsumowania naszych zmagań, docenienia naszych osiągnięć.
 
Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor – Beata Kursa komendą wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Pani Dyrektor zabierając głos, szczerze dziękowała wszystkim zebranym: uczniom, wychowankom, uczestnikom zajęć, przedszkolakom, nauczycielom oraz rodzicom za niełatwą pracę w całym roku szkolnym, a także podsumowała ważniejsze wydarzenia, które odbyły się w naszej placówce.
 
Swoje słowa skierowali do nas: Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - pani Agnieszka Chlaściak-Pietruszewska reprezentująca Burmistrz Miasta Dęblin - panią Beatę Siedlecką, która wręczyła nagrodę uczennicy klasy 8b Iwonie Beczek za najwyższą średnią ocen w szkole, przedstawiciele kursu oficerskiego LAW w Dęblinie, którzy wręczyli bon podarunkowy będący kontynuacją wspierania placówki oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Anna Siemierzewicz. Zaszczycili nas również obecnością pani mjr Ilona Piekarska-Bąkała reprezentująca Rektora-Komendanta LAW w Dęblinie, pan płk rez. Andrzej Marciniuk oraz pani Barbara Sikora – pielęgniarka szkolna.
 
Wychowawcy klas 8 wręczyli świadectwa swoim uczniom, gratulując jednocześnie osiągniętych wyników w nauce. Wychowawcy grup przedszkolnych wręczyli dyplomy oraz nagrody niespodzianki swoim przedszkolakom, ufundowane przez Urząd Miasta Dęblin.
  Uroczystość uświetniły występy poetycko-muzyczne uczniów klas 8, którzy podziękowali pani Dyrektor, nauczycielom i rodzicom za trud wniesiony w ich wychowanie oraz pożegnali się z całą naszą społecznością szkolną.
   Gratulujemy wszystkim uczniom, wychowankom oraz przedszkolakom ukończenia kolejnego etapu w ich życiu. Życzymy dobrego i bezpiecznego wypoczynku, a naszym absolwentom, aby wzrastali w mądrości i realizowali swoje marzenia gdziekolwiek będą.

 

Autor: Marta Czajkowska, Foto: Wioletta Sowa