Wyjście do biblioteki

     29 października 2018 roku uczniowie klasy V, VI-VII, VIII, IIIg oraz Zet 5 wybrali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie na wystawę i prelekcję poświęconą gen. bryg. pil. Witoldowi Urbanowiczowi. Pani dyrektor biblioteki przywitała wszystkich zgromadzonych.

     Spotkanie poprowadzili Członkowie Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i dotyczyło legendy polskich skrzydeł.
     Celem spotkania było uczczenie 100 lat Niepodległej Polski oraz 100 lat Lotnictwa Wojskowego.
     Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczniowie nagrodzili prowadzących spotkanie brawami.

 

                                Marta Czajkowska