Czytanie poezji i prozy niepodległościowej

     9 listopada 2018 roku odbyła się w naszej szkole akcja czytania poezji i prozy niepodległościowej. Akcja nawiązywała do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i odbyła się w barwach biało-czerwonych.

     Wiersze i fragmenty prozy były czytane przez zgłoszonych się wcześniej uczniów, nauczycieli i rodziców.
     Uroczystość rozbudziła zainteresowania czytelnicze uczniów. Udowodniła, że  poezja i proza niepodległościowa jest wciąż znana i lubiana.     

             Marta Czajkowska, Elżbieta Kopera, Małgorzata Wojdat