TIK na zajęciach Kółka przyrodniczego

     Zajęcia Kółka przyrodniczego z wykorzystaniem TIK odbywają się one w pracowni komputerowej lub pracowni przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ,gdzie do dyspozycji mamy nie tylko komputery, rzutniki ale i tablice interaktywne.

         W trakcie spotkań  miłośników przyrody stosujemy następujące zasady:

 •   staramy się w mądry i bezpieczny sposób korzystać z multimediów
 •   uczymy się korzystać z Internetu, kształtując umiejętności wyszukiwania informacji w celu poszerzenia wiedzy
 •   wiadomości szukamy na wiarygodnych, sprawdzonych stronach, porównujemy informacje z Internetu z innymi źródłami
 •   jesteśmy twórczy i kreatywni, nie kopiujemy bezmyślnie, samodzielnie opracowujemy i redagujemy zdobyte informacje
 •   podajemy źródło  pochodzenia materiałów, podajemy adresy stron, z których korzystaliśmy

  Zajęcia z wykorzystaniem TIK pozwalają osiągnąć następujące cele:

 •   lepsze i trwalsze przyswojenie przez uczniów treści przyrodniczych
 •   ułatwienie zrozumienia zjawisk przyrodniczych i abstrakcyjnych dzięki zastosowaniu programów zawierających animacje, symulacje,  
    filmy, pokazy
 •   rozwijanie zainteresowań uczniów, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
 •   kształtowanie umiejętności zbierania i wyszukiwania informacji
 •   rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
 •   doskonalenie umiejętności poruszania się w sieci
 •   aktywowanie uczniów do podejmowania samodzielnych działań i własnych poszukiwań naukowych
 •   inspirowanie do samodzielnego  myślenia twórcze działanie
 •   możliwość samokontroli przy wykorzystaniu interaktywnych zagadek, krzyżówek, gier, zabaw
 •   stymulowanie zdolności poznawczych dziecka

 

Marta Słomiana

Monika Kornaga