Bezpieczniej z odblaskami

„Moda na odblaski” to konkurs organizowany przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Lublinie, Fundację Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Lublinie i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, którego adresatami są uczniowie szkół podstawowych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

15 listopada 2018r. w Zespole Placówek Oświatowych w Leopoldowie odbyły się eliminacje powiatowe konkursu „Moda na Odblaski”.Naszą szkołę reprezentowały dwie czteroosobowe drużyny w składzie: Ola, Martyna, Mateusz i Jaś oraz Kasia, Dominik, Damian i Kacper.  Jedna z drużyn zdobyła 3 miejsce . Gratulujemy zwycięzcom konkursu oraz naszej drużynie, a wszystkim dzieciom i dorosłym przypominamy:  zastosowanie elementów odblaskowych sprawia, że kierujący pojazdami lepiej widzą innych uczestników ruchu drogowego. Warto pamiętać, że odblaski wielu ludziom uratowały życie.

                                                                                                                                                                                                                                    Jolanta Kutera

                                                 Kinga Dąbek