„Z ekologią za pan brat”

     W maju, w bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę książek oraz haseł dotyczących ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego. Działania te podsumowały realizację kolejnej edycji Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego.

     Prezentacja cieszyła się dużą popularnością zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Każdy mógł znaleźć informacje, które go interesowały.
     Podjęte działania przyczyniły się do kształtowania świadomości ekologicznej, zdrowotnej i społecznej uczniów, ale także całej społeczności szkolnej.

 

Marta Czajkowska