Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

     Dn. 02.09.2019r. uroczyście otworzyliśmy nowy rok szkolny 2019/2020. Swoją obecnością zaszczycili nas Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społ. UM Dęblin- p. Agnieszka Pietruszewska, p. Mieczysław  Grobel – wiceprzewodniczący Rady Miasta Dęblin, Uczestnicy Kursu Oficerskiego WP Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie,  p. płk rez. WP Franciszek  Brańka, media (TVP Lublin, Radio Lublin), Rada Rodziców SOSW w Dęblinie, Wychowankowie, którzy radośni po wakacyjnym wypoczynku wrócili  do szkoły oraz pracownicy SOSW.
Dyrektor Beata Kursa jako gospodarz uroczystości powitała Gości w asyście Sztandaru, po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, zainicjowała akcję  „PRZERWANY MARSZ”. By upamiętnić wybuch wojny, losy polskich dzieci przed 80 laty, które nie mogły uczestniczyć w inauguracji roku szkolnego, w symboliczny sposób społeczność SOSW wraz z Gośćmi podjęli próbę dokończenia przerwanej edukacji pokolenia  DZIECI WOJNY. Wystąpienie p. F. Brańki, któremu pięć lat okupacji zabrało beztroskie dzieciństwo było przepełnione emocjami i opisem tragicznych losów dzieci. Nasz Gość wchodząc w dniu dzisiejszym do szkoły, razem z młodym pokoleniem dowiódł, że  poświęcenie,  dramatyczny i trudny los Polskich Dzieci Wojny nie poszedł na marne. Dzięki temu, że Oni wytrwali, dzisiaj młode pokolenie może spokojnie rozpocząć edukację pod kierunkiem swoich nauczycieli i wychowawców. W postawie stojącej, oddając hołd poległym, wysłuchaliśmy Hymnu Polskich Dzieci Wojny. Pamiętamy, iż świadków tamtych tragicznych dni jest coraz mniej…..

     Pani Agnieszka Pietruszewska, przedstawiciel Organu Prowadzącego - Miasta Dęblin przekazała życzenia społeczności szkolnej na rozpoczynający się rok szkolny.
     Przedstawiając Gości- uczestników Kursu Oficerskiego WP  LAW, p.Dyrektor podziękowała za wsparcie i prace, jakie w ciągu miesiąca wykonali adepci sztuki wojskowej. Zechcieli oni podzielić się z nami swoją siłą, umiejętnościami, czasem i finansami. Remont i renowacja sali gimnastycznej, korytarzy: głównego i w internacie, prace porządkowe wokół szkoły, to wszystko zostało wykonane z ogromną precyzją i gustem. Więź, jaka się między nami zawiązała, to nic innego jak przyjaźń. Za tę bezinteresowną pomoc, jaką otrzymaliśmy od przyszłych Oficerów, w imieniu całej społeczności SOSW, dziękujemy!
      Pani Dyrektor zapewniła Wychowanków i ich Rodziców, iż Ośrodek jest w pełni przygotowany na przyjęcie dzieci. Dostosowano sypialnie w internacie do wymogów prawa oświatowego (sale 3 i 4-osobowe), sfinalizowano budowę klatki oddymiającej. W lipcu rozpoczęto budowę  przedszkola. Plan jest taki, by w grudniu budynek był przykryty i zamknięty, a w czerwcu 2020r. meblowany i przygotowywany na przyjęcie przedszkolaków. Za to dziękujemy Pani Burmistrz Miasta Dęblin, p. Beacie Siedleckiej, która pomimo przeszkód zw. z przetargami, doprowadziła do rozpoczęcia budowy. Utrudnieniem będzie przez ten rok zmniejszona liczba miejsc parkingowych, ale dla Państwa rodziców, którzy dowożą dzieci, zawsze one będą.
     Pani Dyrektor omówiła organizację pracy SOSW w nowym roku, zaprosiła uczniów z rodzicami na spotkania z wychowawcami w klasach. Życzyła, aby SOSW było miejscem tylko szczęśliwych Uczniów, zadowolonych Rodziców i usatysfakcjonowanych Pracowników.

 

 

                                PANORAMA LUBELSKA - video- 02.09.2019r.Przejdź do góry