Filharmonia

Wycieczka do Filharmonii Lubelskiej i Muzeum Wsi Lubelskiej

            12 listopada odbyła sięwycieczka autokarowa do Lublina w której uczestniczyli uczniowie klas młodszych i uczniowie Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych. Pierwszym punktem wyjazdu było patriotyczne widowisko muzyczne w Filharmonii Lubelskiej pt. „A to Polska właśnie”. Zostały zaprezentowane polskie tańce i pieśni narodowe w opracowaniu i wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej. Polska tradycyjna kultura została przedstawiona poprzez taniec, muzykę i pieśni.Zespół zaprezentował polskie tańce narodowe: polonez, mazur, krakowiak, kujawiak z oberkiem a także pieśni patriotyczne.
Piękne kostiumy, kunsztowny taniec, znakomicie wykonane pieśni złożyły się na wspaniałe widowisko, które na długo pozostanie nam w pamięci.

     Następnie pojechaliśmy do Muzeum Wsi Lubelskiej, aby mieć możliwość uczestniczenia w lekcji muzealnej pt. „Ginące zawody”, która odbyła się w wiatraku z Zygmuntowa, kuźni i w chałupie z Urzędowa. Prowadząca zajęcia opowiedziała o pracy garncarza, młynarza i kowala. Uczniowie poznali narzędzia potrzebne do pracy w tych zawodach, a także wytwory pracy garncarza i kowala. Ponadto dowiedzieli się wyglądał powszedni dzień rodziny i jakie dzieci miały kiedyś zabawki, którymi uczniowie mogli się również pobawić, co sprawiło im wiele radości. W ramach podziękowania przewodniczka dostała kartkę z podziękowaniami od grupy, co ją mocno zaskoczyło i wywołało uśmiech na jej twarzy.
      Pełni wrażeń i w dobrych nastrojach wróciliśmy do szkoły.

Autor: Renata Zaranowicz, Iwona Laszczewska