SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie

08-530 Dęblin, ul.Niepodległości 8, tel. dyr.81 88 30 635 tel. sekr./internat 81 88 30 017

 

E-mail: sosw@deblin.pl

Przejdź do strony głównej

, 12 lipca 2020