Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Korzyści płynące z czytania książek…

     Dnia 4 lutego 2020 roku zorganizowano lekcję biblioteczną na temat: „Jakie są korzyści płynące z czytania książek? Umiemy korzystać z encyklopedii.” W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 7. Lekcję przeprowadzono w bibliotece szkolnej.
     Głównym celem spotkania było budzenie zainteresowań czytelniczych uczniów,  rozwijanie ciekawości poznawczej oraz umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z rożnych źródeł. 

     Uczniowie wcielili się w postacie literackie z książek, które poznali w dzieciństwie. Pracowali w dwóch grupach. Za każde prawidłowo wykonane zadanie otrzymywali punkty. Zadania polegały min. na napisaniu skojarzeń z hasłem książka, wypisaniu korzyści płynących z czytania książek, prezentacji ulubionej książki według planu, ułożeniu hasła z rozsypanki wyrazowej, wyszukiwaniu w encyklopedii informacji o pisarzu, rozwiązaniu krzyżówki. Na koniec lekcji uczniowie dokonali ewaluacji zajęć. Wszystkim uczestnikom spotkania najbardziej podobała się praca w grupie z kolegami.
     Uważam, że była to interesująca i ciekawa lekcja biblioteczna. Uczniowie zaangażowali się w pracę na lekcji i wykazali się umiejętnościami efektywnej współpracy.

Autor: Marta Czajkowska

GaleriaPrzejdź do góry