Dofinasowanie oświetlenia sali gimnastycznej

     W lutym 2020 roku Stowarzyszenie I inicjatyw Lokalnych IGNIS wraz ze SOSW w Dęblinie przeprowadzili modernizację oświetlenia sali gimnastycznej. Koszt całkowitego remontu wyniósł 22 tysiące złotych. Stowarzyszenie dofinansowało  podjęte przedsięwzięcie w kwocie 2800 złotych, ze środków pozyskanych z organizacji Mikołajkowego Koncertu Charytatywnego.

 

prezes stowarzyszenia, Marta Czajkowska