GRAFOMOTORYKA

Grafomotoryka to umiejętność rysowania i pisania.

Wymaga ona:

- naśladowania ruchów,

- wykonywania ruchów sekwencyjnych i precyzyjnych (lewa półkula mózgu)

- koordynacji wzrokowo – ruchowej,

- sprawności manualnej

 

Ćwiczenia grafomotoryczne mają za zadanie poprawę sprawności dłoni i palców oraz koordynację wzrokowo-ruchową dzieci. Trening ten wspomaga posługiwanie się przyborami piśmienniczymi i przede wszystkim naukę pisania.

Ćwiczenie rysowania po śladzie. Rysowanie oraz ruch ręką powinien rozpoczynać się od kropki w wyznaczonym przez strzałkę kierunku, w taki sposób aby rysowana kreska jak najbardziej pokrywała się ze śladem i nie przekraczała linii granicznych. 

 PDF Karty pracy