ZABAWY I ZADANIA KLAMERKOWE

Klamerki do bielizny– można je przypinać i zdejmować z brzegu pojemnika, spiąć w długi pociąg, ułożyć ulicę, samolot albo cudaczka. Zabawy spinaczami ćwiczą przeciwstawność kciuka wobec palca wskazującego i środkowego, niezbędną do uzyskania prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego. Dzieci chętnie podejmą zabawę, np. w przenoszenie przedmiotu za pomocą klamerki, bez dotykania ręką.

Plansze matematyczne to sposób na utrwalenie wiadomości matematycznych. Celem jest doskonalenie liczenia w zakresie 10 (a i jednocześnie doskonalenie motoryki małej przy posługiwaniu się mechanizmem klamerki ).

Zadanie klamerkowe utrwalające litery. Zadaniem dziecka jest zaznaczenie klamerką literę, na którą dany wyraz się zaczyna. CELE: przygotowanie do nauki czytania i pisania, kształtowanie umiejętności wyodrębniania głosek, zabawa (!) 

Polecam również stronę:

 https://ztorbynauczycielki.pl/

wychowawca ZET 6  Magdalena Kozak

Karty pracy

Karty pracy

Karty pracy