Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zajęcia usprawniające komunikowanie się

Zajęcia usprawniające komunikowanie się

Temat: Wiosenne porządki. Czynności.

Przeczytajcie uważnie wiersz pt.: ”Sprzątanie” podkreślcie w nim wszystkie czynności (co robi?)

W ćwiczeniu pierwszym dopiszcie czynności przedstawione na ilustracji.

Wiosenne porzadki


Przejdź do góry