Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Sprawozdanie z realizacji projektu „Dzień Bezpiecznego Internetu 2020”

Sprawozdanie z realizacji projektu „Dzień Bezpiecznego Internetu 2020”
w Szkole Podstawowej nr 1 Specjalnej w Dęblinie

W dniu 9 lutego 2020r. zgłosiliśmy naszą szkołę do konkursu na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu 2020. Na stronie placówki https://sosw.deblin.pl/ pojawiła się informacja o trwającej akcji. Do końca lutego zaplanowaliśmy wiele działań propagujących bezpieczeństwo w Internecie dla dzieci i rodziców. Już 10 lutego odbyła się profilaktyczna lekcja o sieci Internet dla całej społeczności szkolnej. Miała ona charakter prezentacji filmu edukacyjnego z omówieniem trudnych terminów. Następnie uczniowie w grupach wykonywali zadania w kartach pracy, uczestniczyli w grach i zabawach zależnie od wieku. Na koniec dzieci otrzymały foldery oraz informatory o ciekawych stronach internetowych. Zachęcaliśmy do odwiedzenia stron: www.sieciaki.pl oraz www.saferinternet.pl.

 Na zaproszenie Biblioteki Miejskiej w Dęblinie w dniu 11 lutego wzięliśmy udziałw wydarzeniu lokalnym zorganizowanym pod hasłem „Działajmy razem!”. W trakcie spotkania uczniowie klas IV, VI, VII i VIII obejrzeli filmy edukacyjne opisujące wadyi zalety korzystania z Internetu. Bibliotekarka omówiła zasady funkcjonowanie popularnych portali społecznościowych. W lekcji uwzględniono część warsztatową, w trakcie której młodzież mogła zweryfikować swoje informacje i umiejętności. Na pożegnanie wysłuchaliśmy  zabawnej piosenki dotyczącej tematyki spotkania. Na zajęciach koła informatycznego 12 lutego uczniowie wykonywali zadania
na komputerach tj. nazywanie i grupowanie stron na dobre i złe, wyszukiwanie i zapisywanie zasad bezpieczeństwa w sieci oraz zasad netykiety. Na podstawie wykonanych ćwiczeń powstała gazetka klasowa. W ciekawej lekcji 12 lutego brały udział dzieci z klasy VI. Podczas zajęć z  wychowawcą rozmawiały na temat swojej aktywności na portalach społecznościowych oraz zagrożeń związanych z zamieszczaniem w profilach informacji i zdjęć, a także anonimowości w Sieci. Jako podsumowanie wykonali plakaty na szkolny konkurs plastyczny. Na zajęciach koła TIK w dniu 13 lutego uczniowie klasy VI tworzyli chmury wyrazowe. Powstałe grafiki nawiązywały do tematyki cyberbezpieczeństwa i posłużyły do wykonania pięknej gazetki ściennej. Na temat zagrożeń w Internecie i bezpiecznego korzystania z sieci rozmawiano także po prezentacji "Komputery i Internet - niezbędne czy groźne?" dnia 14 lutego na lekcji informatyki w klasie VII. Zapisywano argumenty za i przeciw w tabeli dokumentu tekstowego. Kolejna inicjatywa to udział w webinarium „Jak dbać o prywatność i bezpieczeństwo w sieci?” w dniu 21 lutego. Prowadząca praktycznie zapoznała uczniów ze sposobami ochrony prywatności i zabezpieczania danych osobowych. Uczniowie otrzymali klasowe certyfikaty uczestnictwa. Podsumowaniem naszych działań w dniu 27 lutego było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat pt. „Bezpieczny Internet”. Wykonane prace jeszcze raz uświadomiły dzieciom jak trzeba dbać o bezpieczeństwo w wielkiej, światowej pajęczynie jaką jest Internet.

Do sprawozdania załączono film: https://www.youtube.com/watch?v=_JXCRLJyH2E&t=8s

                                                                                  Przeprowadził i opracował: Zespół TIK

 


Przejdź do góry