.

    Cenna lekcja historyczno-biblioteczna

   W środę 7 października wychowankowie internatu pod opieką p.B.Kwapisz, E.Zamojskiej i A.Błażejewskiej udali się na spotkanie do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie  na zaproszenie Pani Dyrektor M.Krasuskiej.
   Spotkanie miało charakter lekcji historyczno-bibliotecznej. Tematem była Bitwa Warszawska 1920r. i  rola, jaką w niej odegrał Dęblin.
   Wspaniałą lekcję historii przeprowadziła Pani Grażyna Szczepańska - prezes Towarzystwa Przyjaciół Dęblina. Prowadząca zaprezentowała naszym uczniom  film i prezentację, dzięki którym przybliżony został historyczny kontekst  działań na terenie Dęblina. Przekazała również bardzo cenne informacje nt naszego patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczestnicy dowiedzieli się także, że na przedmieściach miasta Wódz Naczelny Józef Piłsudski 13 sierpnia 1920 r. wydał rozkaz o rozpoczęciu Bitwy Warszawskiej.
   Po zakończeniu wartościowych zajęć, wszyscy udali się na plac biblioteki, gdzie można było podziwiać wystawę "Dęblin na drodze do niepodległości-Bitwa Warszawska 1920", stworzoną przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dęblinie.

Dziękujemy bardzo pięknie za zaproszenie i cenną lekcję historii

Autor: Beta Kwapisz