Zbiórki

Zbiórki

W ramach działania Drużyn Harcerskich odbywają się zbiórki prowadzone metodyką zuchową.  Zajęcia w formie zbiórek/spotkań odbywają się  co dwa tygodnie w środy. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne. Wszystkie zbiórki odbywają się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Dotychczas odbyło się 8 zbiórek zgodnie z harmonogramem. Każdy uczestnik zajęć posiada książeczkę zuchową, w której wklejane są sprawności zuchowe w formie naklejek za wykonane zadania. Na zajęciach uczestnicy poznali „Sześć punktów Zucha” które są szczegółowo omawiane na zbiórkach poprzez gawędy, piosenki, pląsy tematyczne. Ponadto wykonali plakat „Znaczek Zucha”, nauczyli się na pamięć wierszyka patriotycznego „Katechizm polskiego dziecka” wykonali ozdoby choinkowe i plakat „Drzewo Dobroci”. Za aktywny udział w zajęciach i wykonywanie zadań uczestnicy zdobywali naklejki sprawnościowe. W tym półroczu mogli zdobyć: „Śpiewak”, „Biały Orzeł” „Kolędnik”, „Samodzielna Zosia Samosia”, „Przyjaciel innych”. Gratulacje dla wszystkich, którzy zdobyli sprawności i życzę powodzenia w zdobywaniu kolejnych Uśmiech

 

Autor, Foto : Renata Zaranowicz