.

SZKOŁA PAMIĘTA 2021

WYCIECZKA HISTORYCZNA Z PRZEWODNIKIEM

W dniu 28 października 2021r. uczniowie klas 7, 8 oraz 1 klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy pod opieką p. Joanny Rodak Cenkiel i p. Pawła Jaraszka uczestniczyli w pieszej wycieczce historycznej po Dęblinie, w trakcie której uczniowie odwiedzili miejsca pamięci narodowej.

Młodzież z naszej szkoły zapoznała się z historią naszej Małej Ojczyzny, uczniowie wysłuchali opowieści przewodnika o historii Pomnika Niepodległości przy UM Dęblin, tablicami poświęconymi zasłużonym obywatelom Miasta Dęblin Ireny Hasse, dr Augusta Hipolita Sochackiego i Wojciecha Leśki ps. „Kostka”. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy był Cmentarz Wojenny Balonna oraz pomnik pomordowanych przez hitlerowskich okupantów 3500 mieszkańców Dęblina wyznania mojżeszowego. Po wizycie na cmentarzu przeszliśmy pod pomnik przyrody mający ponad 350 lat Dąb Jagiełły „GROT”, który został przez nas objęty i przytulony. Wycieczkę zakończyliśmy pod Pomnikiem Bohaterów 15 Pułku Piechoty „Wilków” przy ulicy Podchorążych.

W trakcie wycieczki uczniowie zadawali mnóstwo pytań dotyczących odwiedzonych miejsc i zaciekawieniem słuchali opowieści przewodnika p. Pawła Jaraszka.

 

Z historyczno- turystycznym pozdrowieniem,

Paweł Jaraszek