Szkoła Pamięta

Czas zadumy, refleksji  i  pamięci .

„Dla tych którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze kołysze wiatr...”

                                       Dorota Gellner

        W ostatnim tygodniu października Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie po raz  kolejny wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.

        Celem tej akcji jest potrzymanie pamięci o bohaterach i wydarzeniach historycznych, zwłaszcza z życia naszych małych, lokalnych ojczyzn. Dla wychowanków Ośrodka jest to jeden z elementów wychowania patriotycznego, mającego na celu kształtowanie właściwych postaw obywatelskich – szacunku dla ojczyzny i pamięci o dorobku przeszłych pokoleń. 

         W ramach tej akcji wychowankowie grup wychowawczych internatu pod kierunkiem wychowawcy przygotowali wiązanki, zakupili znicze i w dniu 28 października 2021r. wspólnie odwiedzili miejsca pamięci na dęblińskich cmentarzach.
Przygotowane wiązanki i znicze złożyli na Mogile żołnierzy AK i grobie zasłużonego dla naszego miasta ks. Stanisława Hładuniaka. Nie zapomnieli również o uczniach i nauczycielach naszej szkoły, których już nie ma z nami.

 

                                                                                               Tekst i foto   Jolanta Kutera