.

Nasza współpraca powstała z potrzeby pomocy tym którzy jej potrzebują….

Kilka lat temu nasza szkoła nawiązała współpracę z właścicielami fabryk obuwia w Łukowie. Celem było pozyskiwania darmowego obuwia dla uczniów potrzebujących tego rodzaju pomocy. W tym roku po raz kolejny nasi wychowankowie zostali obdarowani, tym razem na zimę, ciepłymi butami i teraz zima im nie straszna. Nasz darczyńca to człowiek wielkiego serca, potrafi dzielić się tym co posiada pomimo trudności z jakimi borykają się dziś duże i małe zakłady produkcyjne. Prosząc o tak nie wiele otrzymaliśmy wiele, bo nie tylko pomoc materialną ale dar płynący z serca.

Autor: Katarzyna Pilch