OBCHODY DNIA GŁOŚNEGO CZYTANIA

28 września 2017 roku odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Głośnego Czytania. Organizatorami uroczystości był bibliotekarz i wychowawca świetlicy. Na kilka dni przed planowanym wydarzeniem zostały rozwieszone na korytarzach szkolnych oraz w bibliotece plakaty informacyjne o mających się odbyć obchodach.

Po drugiej godzinie lekcyjnej uczniowie i nauczyciele spotkali się w sali gimnastycznej przygotowanej do czytania. Bajki były czytane przez zgłoszonych się wcześniej rodziców: p. Annę Siemierzewicz, p. Marzenę Bartków, p. Zofię Kneć oraz p. Dyrektor Beatę Kursę i p. Wicedyrektor Jolantę Tarkę. Rodzicom wręczono pamiątkowe dyplomy Mistrza Głośnego Czytania.

Po każdym przeczytanym tekście uczniowie rozwiązywali zagadki do przeczytanej wcześniej bajki. Zagadki były ukryte w kolorowych balonach. Zabieg ten sprawdzał koncentrację uczniów, pozwolił im uporządkować informacje i jednocześnie wykazać się. Za każdą dobrą odpowiedź uczeń został nagrodzony zakładką do książki lub planem lekcji. Po skończonym czytaniu odbyły się zabawy i konkursy: układanie puzzli na czas, zabawa „Zgadnij, jaka to bajka?"

Uroczystość rozbudziła zainteresowania czytelnicze wielu uczniów. Udowodniła, że dzieci kochają książki i posiadają niemałą wiedzę na ich temat.

Marta Czajkowska, Wioletta Sowa