LAUREAT WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

23 listopada 2016 roku uczeń naszej szkoły Kamil Kozak po wzięciu udziału w eliminacjach miejskich do 20 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego, których organizatorem był Miejski Dom Kultury w Dęblinie zakwalifikował się do turnieju wojewódzkiego, który odbył się 23 listopada w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie. Temat konkursu brzmiał: „Quo vadis – dokąd idziesz, jaką drogą, w jakim celu".

Uczeń klasy III gimnazjum po zaprezentowaniu wiersza H. Januszewskiej „Dal" został laureatem turnieju wojewódzkiego.

12 grudnia Kamil wraz z instruktorem – panią Martą Czajkowską uczestniczył w Koncercie Finałowym, który odbył się w Centrum Kultury w Lublinie. Uczeń naszej szkoły został nagrodzony wyróżnieniem.

Marta Czajkowska