Aktywni Błękitni w SOSW w Dęblinie

Aktywni błękitni to projekt realizowany od listopada 2021r do czerwca 2022r.Plan działań zakłada realizację zadań objętych patronatem Ministerstwa Edukacji i   Nauki, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

Nauczyciele i uczniowie korzystają podczas realizacji zadań   z materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

Szkoła Przyjazna Wodzie „AKTYWNI BŁĘKITNI” (wody.gov.pl) 

Jakie zadania wykonali uczniowie na zajęciach w kwietniu oraz maju? 

Obejrzeli spektakl Sprawa wody –Kto ją nam kradnie? Materiał filmowy -Łąki kwietne -same zalety. Wykonali doświadczenia sprawdzające czystość wody, sprawdzili, jakie organizmy żyją w wodzie, przy brzegu bliskich szkole zbiorników wodnych. 

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z zajęć. 

                                                                                           Monika Kornaga-koordynator projektu.