„Najpiękniejsza postać z bajki”

W ramach Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek w naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny na najpiękniejszą postać z bajki. Celem konkursu było promowanie czytelnictwa, zainteresowanie książką, rozwijanie wyobraźni twórczej oraz zdolności plastycznych u uczniów.

          Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Oceny prac konkursowych dokonało powołane przez organizatora jury, które brało pod uwagę kryteria zawarte w regulaminie konkursu.

Oto laureaci konkursu:

Szkoła Podstawowa

I miejsce –    Wiktoria Panas

II miejsce -   Damian Cuch / Jan Beczek

III miejsce –  Katarzyna Krzemińska / Andżelika Bondel

Wyróżnienie Amelia Morgaś, Dominik Skrzypczyński, Mateusz Opieka, Zet nr 1

Gimnazjum

I miejsce – Wioleta Kiliszek

II miejsce – Anna Adamczyk / Radosław Sobkiewicz

III miejsce – Marcin Siemierzewicz / Wiktoria Gregorczyk

WyróżnienieDamian Jasnowski, Justyna Adamczyk, Milena Pyza, Paweł Piórkowski

               Autorzy nagrodzonych prac otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Prace są eksponowane na wystawie szkolnej.