Zwierzęta najbliższej okolicy

 

Uczniowie klasy 8 na zajęciach biologii omawiali bogactwo różnorodności. Prezentowali zwierzęta żyjące w najbliższej okolicy. Przygotowali projekt dwugodzinny , który polegał na wyszukaniu informacji na temat różnorodności, wyborze zakresu materiału niezbędnego do lekcji,    dopasowaniu odpowiednich form i metod pracy.  

Podsumowaniem zajęć było zaprezentowanie przez uczniów swoich prac. 

Autor: Monika Kornaga