Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Terapia Ręki dla każdego"

W roku szkolnym 2021/2022 dzieci z przedszkola „Iskierka” wzięły udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Terapia ręki dla każdego”. Celem projektu było usprawnianie motoryki małej wśród dzieci.
Projekt spełniał funkcję terapeutyczną, usprawniającą i wzmacniającą organizm dziecka. Pełnił również funkcję profilaktyczną dla małych dzieci, aby zapobiegać występowaniu nawykowych nieprawidłowości w rozwoju motoryki małej.
W projekcie poruszonych zostało 9 zagadnień dotyczących:
1)     Sprawności fizycznej, stabilizacji posturalnej i stabilizacji kończyny górnej
2)     Równowagi i schematu ciała
3)      Przekraczaniu linii środka, napięcia mięśniowego
4)      Percepcji wzrokowej
5)      Koordynacji wzrokowo – ruchowej
6)      Percepcji czuciowej – zmysłu dotyku
7)      Opozycji kciuka i dysocjacji palców
8)      Manipulacji
9)      Rozwoju grafomotoryki

Na realizację każdego punktu wykorzystano zabawy, ćwiczenia i aktywności dostosowane do umiejętności dzieci.

Tekst i zdjęcia: Renata Kiliszeklaughing