„MY Z NIEGO WSZYSCY”

30 maja 2016 roku uczniowie klas IV-VI oraz I-III gimnazjum uczestniczyli w wyjściu do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie. Celem wycieczki było obejrzenie wystawy poświeconej życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Tytuł wystawy brzmiał: „My z niego wszyscy".

Wystawa ta jest własnością Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Ma na celu przybliżenie sylwetki polskiego noblisty w ramach obchodów Roku Henryka Sienkiewicza.

Wystawa cieszyła się sporym zainteresowaniem uczniów, którzy zadawali sporo pytań dotyczących szczegółów z życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.

Marta Czajkowska