NAD NAMI ORZEŁ BIAŁY

6 listopada 2015 roku w naszej szkole odbyła się już III edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego. W tym roku konkurs odbywał się pod hasłem „Nad nami orzeł biały" i miał formę prezentacji utworu poetyckiego związanego z tematyką niepodległościową.

Jury konkursu:
- wicedyrektor SOSW – p. Jolanta Tarka - przewodnicząca,

- nauczyciel Zespołu Szkół Nr 4 w Dęblinie – p. Agata Miazga,

- nauczyciel języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Dęblinie (SOSW) – p. Marta Czajkowska.

Jury oceniało uczestników konkursu w pięciostopniowej skali ocen. Pod uwagę brano następujące kryteria: dobór tekstu, tempo i intonacja, interpretacja tekstu, pamięciowe opanowanie tekstu, ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci konkursu:
I miejsce – Natalia Pasik - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Dęblinie
II miejsce – Adam Filipek - Gimnazjum Nr 4 w SOSW w Dęblinie
III miejsce – Wiktoria Pilch - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Dęblinie

III miejsce – Emilia Ostasz - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Dęblinie.
Wyróżnienia otrzymali: Julia Ośko ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dęblinie oraz Wiktoria Gregorczyk i Milena Pyza uczennice naszej placówki.
Poziom przygotowania uczestników konkursu był bardzo wysoki. Jury miało niemałe trudności z wyborem laureatów.
Organizatorzy gratulują laureatom zwycięstwa i umiejętności pięknej recytacji oraz dziękują wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu.

Bożena Zienkiewicz, Marta Czajkowska