BIBLIOTEKA W OCZACH DZIECKA

W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny pod hasłem: „Biblioteka w oczach dziecka".

Konkurs polegał na wykonaniu plakatu promującego bibliotekę szkolną przy wykorzystaniu różnorodnych technik plastycznych. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
Uczestnicy indywidualnie lub w klasach/zespołach edukacyjno-terapeutycznych wykonywali prace plastyczne przy zachowaniu formy plakatu. Czas trwania konkursu: 1 października – 30 października 2015 roku. Oceny prac konkursowych dokonało powołane przez organizatora jury.

Laureaci konkursu:
I miejsce - M. Padarz – uczeń klasy I gimnazjum
I miejsce - grupa świetlicowa pod kierunkiem p. W. Sowy: I. Radomska, I. Beczek, J. Beczek, J. Kupczyk.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Prace są eksponowane na wystawie w bibliotece szkolnej.

Marta Czajkowska