NARODOWE CZYTANIE „TRYLOGII" HENRYKA SIENKIEWICZA

W dniu 6 września 2014 r. z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Bronisława Komorowskiego odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Jej celem było propagowanie polskiej literatury, wzmacnianie narodowej tożsamości oraz kształtowanie historycznej wyobraźni Polaków.

W tym roku nasze miasto po raz pierwszy przystąpiło do akcji publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Uroczyste czytanie „Trylogii" odbyło się na placu przed Ratuszem Miasta Dęblin. Wspaniałym akcentem patriotycznym do rozpoczęcia Narodowego Czytania był polonez wykonany przez uczestników zespołu tanecznego Miejskiego Domu Kultury. Czytanie rozpoczął Burmistrz Miasta Dęblin Stanisław Włodarczyk, prezentując fragment powieści „Ogniem i Mieczem". Kolejne fragmenty dzieł Sienkiewicza prezentowali przedstawiciele wojska, policji, jednostek organizacyjnych Miasta Dęblin oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie dęblińskich placówek oświatowych. Przedstawiciele naszej szkoły: Pani Dyrektor Jolanta Kutera, pani Elżbieta Kalbarczyk oraz dwie uczennice Gimnazjum Justyna Adamczyk i Milena Pyza zaprezentowały fragmenty „Pana Wołodyjowskiego". Całość akcji przebiegała w duchu pięknej polszczyzny oraz bliskości przygód bohaterów „Trylogii".