Pieśń o Marszałku

9 listopada 2017 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyła się piąta edycja międzyszkolnego konkursu recytatorskiego.
Konkurs odbywał się pod hasłem „Pieśń o Marszałku” i miał formę prezentacji utworu poetyckiego związanego z tematyką niepodległościową.

W tym roku został on objęty honorowym patronatem przez Burmistrz Miasta Dęblin – panią Beatę Siedlecką  Poziom przygotowania i zaangażowanie uczestników konkursu sprawiło, że jury miało niemałe trudności z wyborem laureatów.
Jury konkursu:
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – pani Dagmara Jarosz
wicedyrektor SOSW - pani Jolanta Tarka
nauczyciel SOSW - pani Katarzyna Pilch
oceniało uczestników konkursu w pięciostopniowej skali ocen. Pod uwagę brano następujące kryteria: dobór tekstu, tempo i intonacja, interpretacja tekstu, pamięciowe opanowanie tekstu, ogólny wyraz artystyczny.
Laureaci konkursu:
Klasa I-III Szkoła Podstawowa
I miejsce – Aneta Gąsior – SP nr 2
II miejsce –Gabriela Wojdat – SP nr 2                                                                                                                         
III miejsce – Łukasz Kozdroń – SP nr 3
Wyróżnienie: Julia Łyszcz – SP nr 3
Klasa IV-VII  oraz uczniowie klas gimnazjalnych
I miejsce – Martyna Sikorska – SP nr 3
II miejsce – Martyna Szkoda – SP nr 3                                                                                                                           
III miejsce –  Kinga Kobus – SOSW                                                                                                                                      Wyróżnienie:      Żaneta Brudzińska – SP nr 3     
                        Nikola Drózd – SP nr 4
                        Paula Kuchnio – SOSW
                        Łukasz Ostałowski – SOSW
                        Kamil Kozak - SOSW
Wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się podczas Jubileuszu 40-lecia istnienia SOSW w Dęblinie w dniu 10 listopada. Organizatorzy gratulują laureatom zwycięstwa i umiejętności pięknej recytacji oraz dziękują wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu.