Z książką mi do twarzy

      W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej szkole został zorganizowany konkurs fotograficzny pod hasłem „Z książką mi do twarzy.”
    Celem konkursu było promowanie czytelnictwa, inspirowanie do poszukiwań artystycznych, rozbudzenie zainteresowania fotografią, odkrywanie i doskonalenie umiejętności patrzenia na świat przez obiektyw aparatu fotograficznego.

    Konkurs polegał na wykonaniu zdjęcia zawierającego elementy, pozwalające na powiązanie go z tematyką książki i czytelnictwa. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Oceny prac konkursowych dokonało powołane przez organizatora jury, które brało pod uwagę następujące kryteria: pomysłowość, zaskakujące i nietypowe sytuacje, ogólne wrażenie artystyczne.
Oto laureaci konkursu:
I miejsce – Wiktoria Panas / Piotr Kolek
II miejsce -   Mateusz Borysławski / Sławomir Marczak
III miejsce –  Malwina Piekucińska / Monika Głodek
    Autorzy nagrodzonych prac otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Prace są eksponowane na wystawie szkolnej.