Ulubiona bajka

     W ramach Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek w naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny pod hasłem „Zaprojektuj okładkę ulubionej bajki”.
     Celem konkursu było promowanie czytelnictwa, zainteresowanie książką, rozwijanie wyobraźni twórczej oraz zdolności plastycznych u uczniów.

     Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Oceny prac konkursowych dokonało powołane przez organizatora jury, które brało pod uwagę kryteria zawarte w regulaminie konkursu.
Oto laureaci konkursu:
I miejsce – Izabela Radomska - klasa 4         
II miejsce - Paweł Piórkowski – Zet 4
III miejsce –  Jan Kupczyk / Paweł Ryszkowski – Zet 1
     Autorzy nagrodzonych prac otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Prace są eksponowane na wystawie w bibliotece szkolnej.