Zajęcia z p. Dyrektor Jolantą Kuterą

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA REDAKCYJNEGO

„Byle do Dzwonka”

przeprowadzonych w dniu 22.06.2016

 

Temat: „Gadająca ściana” o gazetce „Byle do dzwonka”.

Prowadzący: Agnieszka Stefanek, Joanna Wiejak

Uczestnicy: Członkowie koła redakcyjnego

Miejsce: Sala nr 7

Czas: ok. 45 minut.

Cel główny: Podsumowanie wydanych numerów gazetki w roku szkolnym 2015/2016.

Cele szczegółowe:

 • Wychowanek słucha prowadzącego i wykonuje polecenia;
 • Spośród proponowanych odpowiedzi wybiera właściwą i umieszcza na planszy;
 • Przyporządkowuje wybrane treści z gazetki i umieszcza na „gadającej ścianie”;
 • Zgłasza własne propozycje tematów do gazetki;
 • Rysuje buźkę uśmiechniętą lub smutną na symbolu gazetki (dzwonek).

Metody:

Werbalna, praktycznego działania, „burza mózgów”, aktywizująca, wzmocnień pozytywnych.

Formy pracy:

Zbiorowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne:

Gazetki „Byle do dzwonka”, quiz- pytania i odpowiedzi, plansza, „Gadająca ściana”, klej, nożyczki, dzwonki na karteczkach do ewaluacji, pisaki.

 

Planowany przebieg zajęć:

 

 1. Powitanie uczestników zajęć i zaproszonego gościa.
 2. Wprowadzenie do tematu zajęć i przedstawienie celu spotkania.
 3. Quiz wiedzy na temat gazetki szkolnej (załącznik).
 4. „Gadająca ściana” o gazetce „Byle do Dzwonka”.
 5. Burza mózgów na temat przyszłych numerów gazetki.
 6. Ewaluacja zajęć: rysowanie buźki (wesołej, smutnej) na papierowym dzwonku             i przyklejenie do „Gadającej ściany”.

 

 

Quiz wiedzy o gazetce „Byle do dzwonka”

 

 1. Jak brzmi nazwa naszej szkolnej gazetki:
  • Byle do wakacji
  • Szkolne wieści
  • Byle do Dzwonka

 

 1. Jak często ukazuje się gazetka:
  • Co tydzień (jest tygodnikiem)
  • Co trzy miesiące (jest kwartalnikiem)
  • Raz w roku

 

 1. O czym głównie jest nasza gazetka?
  • O gwiazdach na niebie
  • O życiu naszej szkoły
  • O modzie

 

 1. Gdzie można kupić naszą gazetkę?
  • W Urzędzie Miasta
  • W „Biedronce”
  • U pani Wiolety Sowy

 

 1. Jak wygląda nasza gazetka?
  • Jest czarno- biała
  • Jest kolorowa
  • Jest bez obrazków

 

 1. Co sądzisz o naszej gazetce?
  • Marzę o każdym numerze
  • Śnię o niej po nocach
  • Chciałbym, aby każdy ją czytał

 

 1. Jaki dodatek specjalny ukazał się w jednym z numerów gazetki w tym roku   szkolnym?
  • Darmowe bilety do cyrku
  • Wywiad z Panią Dyrektor
  • Ulotka biura turystycznego

 

 

 

 

Dziękujemy za udział w quizie .