„Co piszczy w trawie?”

Konkurs plastyczny „Co piszczy w trawie?”       

Na wiosnę redakcja gazetki szkolnej „Byle do dzwonka” ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „Co piszczy w trawie?”.

Cele konkursu:

  • rozwijanie kreatywności i dziecięcych talentów;
    • integrowanie i wdrażanie do pracy zespołowej;
    • promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka.

Konkurs był skierowany do zespołów klasowych, grup internackich i świetlicowych oraz uczniów nauczania indywidualnego i polegał na wykonaniu mieszkańca łąki dowolną techniką przestrzenną. Przy ocenie prac najwyżej punktowana była:

  • samodzielność wykonania;
  • kreatywność, pomysłowość;
  • stopień trudności techniki;
  • staranność wykonania.

Jury w składzie: p. Eliza Józefowicz, p. Iwona Pawlińska, p. Anna Kożuch wybrało zwycięzców w kategorii zbiorowej:
I miejsce – Zet 1
II miejsce – Grupa I Internat
III miejsce – Zet 4

oraz w kategorii indywidualnej:

I miejsce – Aneta Lasek
II miejsce – Maciej Skowroń
III miejsce – Maciej Siemierzewicz

Mateusz Padarz otrzymał wyróżnienie.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody, a wszyscy uczestnicy podziękowania. Finał konkursu odbył się 9 czerwca 2015 roku podczas Integracyjnego Dnia Dziecka.

 

Redakcja gazetki szkolnej

                                                                                                                                                                                                                         „Byle do dzwonka”