,,Wesołe Skrzaty” na Przeglądzie Teatralnym w Rykach

W dniu 24.04.2018r. teatr „Wesołe Skrzaty” wystąpił w eliminacjach powiatowych Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Rykach. Cudownym i wspaniałym przedstawieniem pt. ,,Dzwonnik z Notre Dame” uświadomił wszystkim, że to nie wygląd jest najważniejszy, tylko to co mamy w środku.

Spektakl został przyjęty gromkimi brawami. Atmosfera  była wspaniała. Jury w składzie: p. H. Kowalczyk – koordynator przeglądu - Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, p. B. Porowska – dyrektor MGCK w Rykach oraz  instruktor ds. teatru i żywego słowa i p. A. Karpińska – instruktor ds. plastyki MGCK w Rykach po obejrzeniu czterech teatrów z czterech placówek oświatowo - wychowawczych z powiatu ryckiego postanowiło nominować do Festiwalu Najciekawszych Widowisk Teatralnych w Lublinie:
1.Teatr „Wesołe skrzaty” z SOSW Dęblin, instruktorzy - p. Beata Kwapisz, p. Ewa Zamojska, p. Anna Kożuch
2.Teatr „Kociaki” – MGCK Ryki, instruktor -  p. Joanna Zakrzewska.
Wszyscy aktorzy i instruktorzy otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki ufundowane przez Miejsko – Gminne Centrum Kultury
w Rykach.
                                                                                                                                  

Beata Kwapisz, Ewa Zamojska