„DLA NIEPODŁEGŁEJ” – KONKURS GAZETKI SZKOLNEJ „BYLE DO DZWONKA”

Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania  przez Polskę Niepodległości redakcja gazetki szkolnej „Byle do dzwonka” ogłosiła konkurs plastyczny pod tytułem „ Dla Niepodległej”, którego celem było:

  •  Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz przybliżenie postaci Marszałka Józefa 
     Piłsudskiego;
  •  Kształtowanie postaw patriotycznych, przybliżanie polskich symboli narodowych;
  •  Rozwijanie kreatywności i dziecięcych talentów.

Konkurs był skierowany do zespołów klasowych, grup wychowawczych, świetlicowych oraz uczestników indywidualnych.
     Aby upamiętnić ten doniosły w historii Polski fakt, uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli przygotowali przepiękne przestrzenne prace wykonane różnymi technikami plastycznymi.
Wszystkie prace można było podziwiać w głównym holu Ośrodka przy tablicy upamiętniającej patrona naszej szkoły - Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Komisja konkursowa w składzie: p. Jolanta Tarka, p. Lidia Domańska i p. Izabella Wiraszka wybrała zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

 W kategorii praca zbiorowa:

I miejsce: Grupa świetlicowa                                                                                
II miejsce: Grupa wychowawcza nr 1                                                                                                               
III miejsce: Zespół Edukacyjno- Terapeutyczny  nr 4  

                                                                                                                                                                                

 W kategorii praca indywidualna:

I miejsce: Marcin Siemierzewicz
II miejsce: Gabriela Korpysa
III miejsce: Dominik Skrzypczyński

 

Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się podczas uroczystego apelu z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

                                                                      

Redakcja Gazetki  Szkolnej „Byle do dzwonka”

Ewa Laszczewska
Joanna Wiejak
Agnieszka Stefanek
Wioletta Sowa