Biblioteka szkolna centrum innowacji

     Dnia 26 września 2019 roku w sali obrad Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie odbyła się VI konferencja bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa  lubelskiego pod  hasłem „Biblioteka szkolna centrum innowacji,” zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie. Była to jednodniowe spotkanie, w trakcie którego wygłoszono 7 referatów.

Celem konferencji było przedstawienie pomysłów  na  to, jak urozmaicić, usprawnić i uatrakcyjnić aktywność biblioteki szkolnej.  Rzecz jednak w tym, aby działania te definiowały bibliotekę szkolną jako miejsce innowacyjne, twórcze, nowatorskie, skierowane do ucznia oraz jego bliższego i dalszego otoczenia.
     Najbardziej zainteresowały mnie narzędzia TIK w pracy biblioteki szkolnej oraz aktywizujące metody pracy z czytelnikiem.

Autor: Marta Czajkowska