Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

SOSW DĘBLIN- „SZKOŁA PAMIĘTA”

W dniu 25 października 2019r. uczniowie klas VII i VIII wraz z nauczycielami p. Pawłem Jaraszkiem oraz p. Piotrem Bancerzem wzięli udział w akcji „Szkoła pamięta” i odwiedzili pobliski Cmentarz Parafialny w Dęblinie. Uczniowie w ramach opieki nad grobami uporządkowali groby, zgrabili liście i powyrywali chwasty a kolejno zapalili i ustawili znicze w barwach flagi państwowej.

Szczególną uwagę skupiliśmy na  grobach: p. Ireny Hasse, ks. Stanisława Hładuniaka, p. Michała Janaszka, harcerek poległych w trakcie pierwszego bombardowania Dęblina w 1939r. oraz zbiorowej mogiły żołnierzy podziemnego państwa polskiego a także bezimiennych ofiar bombardowania Dęblina w dniu 10 września 1939r. Uczniowie mieli zatem okazję dowiedzieć się więcej o historii naszego miasta oraz jego zasłużonych obywatelach, wykonując przy tym szereg prac porządkowych i realizując  także założenia przyjętego przedsięwzięcia.

Paweł Jaraszek

Piotr Bancerz 


Przejdź do góry