Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

2020-03-23

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

Ośrodek tematyczny: Witamy wiosnę.
Temat: Marzanna
1. Marzanna- 23.03.2020
2. Wiosna nad rzeką - 24.03.2020
3. Gramy w zielone – 25.03.2020
4. Wiosna w świecie zwierzą - 26.03.2020
5. Wiosna w ogrodzie – 27.03.2020
Czytaj więcej o: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

2020-03-23

Temat ośrodka tygodniowego brzmi- „Wiosna w naszej klasie.”

Tematy ośrodków dziennych to

  1. Ogródek na parapecie.
  2. Wiosenne porządki.
  3. Pielęgnacja kwiatów doniczkowych.
  4. Wiosenne dekoracje.
  5. Wiosenne łamigłówki.

 Karty pracy

Czytaj więcej o: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

2020-03-23

Wiedza o społeczeństwie 24.03.2020r.

Temat: Utrwalenie wiadomości.

karty pracy

Czytaj więcej o: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Rewalidacja

2020-03-23

Rewalidacja

2020-03-23

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

2020-03-23

Usprawnianie widzenia

2020-03-23

.

2020-03-23

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

 

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

LINK: www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednestek systemu oświaty.pdf (261.8 kB)

Rozpporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. ws. szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.pdf

 
Czytaj więcej o: .

Zajęcia rozwijające kreatywność

2020-03-23

Witam, przesyłam kolejne zadania do pracy w domu.
Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi.
A my pracujemy dalej.
Tematy na kolejny tydzień dotyczą ,,Pożywienia człowieka''. Zachęcam dzieci do wspólnego przygotowywania posił
ków wraz z rodzicami.
Pozdrawiam

Iwona Laszczewska

Zajęcia rozwijające kreatywność- 23-27.III.2020 r.

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: POŻYWIENIE CZŁOWIEKA

1. Temat zajęć: Podstawowe grupy produktów.
2. Temat zajęć: Posiłki w ciągu dnia.
3. Temat zajęć: Przyprawy.
4. Temat zajęć: Komponujemy całodzienne menu.
5. Temat zajęć: Zdrowe odżywianie.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ (23-27.III.2020)

 

 Czytaj więcej o: Zajęcia rozwijające kreatywność

usprawnianie słuchowe - Mikołaj

2020-03-23

usprawnianie słuchowe

2020-03-23

Wiedza o społeczeństwie

2020-03-23

 Wiedza o społeczeństwie

Moi drodzy, zaczynamy nowy dział, pod tytułem „Prawa człowieka, nieletni wobec prawa”.
Zamieszczam prezentację, w której znajdują się opracowane wszystkie tematy z tego działu.
Jak zawsze, w każdym tygodniu będziemy realizować dwa tematy.
Tematy na ten tydzień:
23-27.03.2020r.

Temat: Jak kształtowały się prawa człowieka? (slajdy 1-7)
Temat: Prawa człowieka zapisane w Konstytucji RP. (slajdy 8-10).

Kinga Dąbek

dabekkinga74@wp.pl

6, Prawa człowieka, nieletni wobec prawa.

 

Czytaj więcej o: Wiedza o społeczeństwie

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

2020-03-23

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Komunikowanie się

Zajęcia usprawniające kreatywność

Temat ośrodka tygodniowego: Przedwiośnie

Tematy ośrodków dziennych:

  1. Zmiany w przyrodzie.
  2. Przylot ptaków.
  3. Wiosenne kwiaty.
  4. Budzenie się zwierząt ze snu zimowego.
  5. Zwyczaje ludowe związane z nadejściem wiosny.
Czytaj więcej o: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

2020-03-23

 Wiedza o społeczeństwie

Moi drodzy, zaczynamy nowy dział, pod tytułem „Prawa człowieka, nieletni wobec prawa”.

Zamieszczam prezentację, w której znajdują się opracowane wszystkie tematy z tego działu.

Jak zawsze, w każdym tygodniu będziemy realizować dwa tematy.

Tematy na ten tydzień:

23-27.03.2020r.

Temat: Jak kształtowały się prawa człowieka? (slajdy 1-7)

Temat: Prawa człowieka zapisane w Konstytucji RP. (slajdy 8-10).

Prezentacja

Kinga Dąbek

dabekkinga74@wp.pl

Czytaj więcej o: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Muzyka

2020-03-23

Funkcjonowanie w środowisku

2020-03-23

TECHNIKA

2020-03-23

24.03.2020r. Technika 

Temat zajęć- Pismo techniczne ukośne – ćwiczenia..

Cel lekcji- Zapoznanie uczniów z pismem technicznym, wzorami liter i cyfr oraz normalizacja pisma.

Pismo techniczne

Karta pracy

Czytaj więcej o: TECHNIKA

Koło żyję i działam bezpiecznie

2020-03-23

24.03.2020r. Koło żyję i działam bezpiecznie

Temat zajęć- Recykling – segregacja odpadów.

Cel lekcji- – omówienie segregacji odpadów i sposobów ochrony środowiska.

Proszę o obejrzenie filmów dotyczących zanieczyszczeniu środowiska naturalnego i segregacji i recyklingowi odpadów.

Recykling-segregacja odpadów

Czytaj więcej o: Koło żyję i działam bezpiecznie

Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze – matematyka

2020-03-23

Przed egzaminem ósmoklasisty.

Proszę rozwiązać zestaw zadań powtórzeniowych, przed egzaminem.

Przed egzaminem

Czytaj więcej o: Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze – matematyka

Rozwijanie komunikowania się

2020-03-23

23.03.2020r.( 2 jednostki lekcyjne)

PRZEDMIOT: ROZWIJANIE KOMUNIKOWANIA SIĘ

TEMAT: Idzie wiosna.

Karty pracy

karty pracy poziom funkcjonowaania I

karty pracy poziom funkcjonowania II

Czytaj więcej o: Rozwijanie komunikowania się

Przejdź do góry