Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

.

2020-06-01

Zajęcia zdalne od 01.06 -05.06.2020

Czytaj więcej o: .

.

2020-06-01

Zajęcia zdalne od 01.06 - 05.06.2020

Czytaj więcej o: .

.

2020-06-01

Zajęcia zdalne od 01.06 - 05.06.2020

Czytaj więcej o: .

.

2020-06-01

Zajęcia zdalne od 08.06 - 10.06.2020

Czytaj więcej o: .

.

2020-06-01

Zajęcia zdalne od 01.06 - 05.06.2020

Czytaj więcej o: .

DOSKONALENIE FUNKCJI POZNAWCZYCH - KUBA

2020-06-01

Termin realizacji:01.06.2020
Temat: Wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym

https://view.genial.ly/5eb6e9bd7199c50d8c418133 

Czytaj więcej o: DOSKONALENIE FUNKCJI POZNAWCZYCH - KUBA

JEZYK ROSYJSKI

2020-06-01

Termin realizacji: 03.06.2020r.środa
Temat: Mitia- meloman- nazwy instrumentów muzycznych. 

Termin realizacji: 04.06.2020r.czwartek
Temat: Pasza 14 lat, miłośnik kina-słynni rosyjscy reżyserzy i aktorzy.

Termin realizacji: 05.06.2020r.piątek
Temat: Город Москва-столица России.

Materiały do zajęć

Czytaj więcej o: JEZYK ROSYJSKI

JEZYK ROSYJSKI

2020-06-01

Termin realizacji: 02. 06.2020r. wtorek
Temat: Różne znaczenia czasownika  идти ćwiczenia utrwalające.

                                                     
Termin realizacji: 03. 06.2020r. środa
Temat: Прогноз погоды-  liczebniki główne w połączeniu z z rzeczownikiem градус.
 

Termin realizacji: 05. 06.2020r. piątek
Temat: Jaki rejon Rosji  planuje zwiedzić  Fiedia – odpowiedzi na pytania.

 

Materiały do zajęć

Czytaj więcej o: JEZYK ROSYJSKI

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE JĘZYK ROSYJSKI

2020-06-01

Terminm realizacji: 02.06.2020r. wtorek
Temat: Ćwiczenia utrwalające formy gramatyczne i słownictwo
.

Materiały do zajęć

Czytaj więcej o: ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE JĘZYK ROSYJSKI

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE JĘZYK POLSKI

2020-06-01

Termin realizacji: 01.06.2020
Temat: Wyrazy przeciwstawne - antonimy

Termin realizacji: 03.06.2020
Temat:Wyrazy bliskoznaczne - synonimy 
 

https://pl.padlet.com/koelzbieta/hgkcefyhy6g0 

Czytaj więcej o: ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE JĘZYK POLSKI

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE JĘZYK POLSKI

2020-06-01

JEZYK POLSKI

2020-06-01

JEZYK POLSKI

2020-06-01

MATEMATYKA

2020-06-01

Termin realizacji: 01.06.2020r
Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Termin realizacji: 03.06.2020r
Temat: Co to jest pole figury?

Termin realizacji: 04.06.2020r
Temat: Jednostki pola.

Termin realizacji: 05.06.2020r
Temat: Pole prostokąta.

 

Materiały do zajęć

 

 

 

 

Czytaj więcej o: MATEMATYKA

MATEMATYKA

2020-06-01

Termin realizacji: 01 - 05.06.2020

Materiały do zajęć

Czytaj więcej o: MATEMATYKA

MATEMATYKA

2020-06-01

Termin realizacji: 01 - 05.06.2020

Materiały do zajęć

Czytaj więcej o: MATEMATYKA

MATEMATYKA

2020-06-01

Termin realizacji: 01 - 05.06.2020

Materiały do zajęć

Czytaj więcej o: MATEMATYKA

SI - KASIA.K

2020-06-01

SI - DIANA K.

2020-06-01

SI -MATEUSZ O.

2020-06-01

DOSKONALENIE FUNKCJI POZNAWCZYCH - Ola, Jaś, Kuba

2020-06-01

Termin realizacji: 01.06.2020
TEMAT:  Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Materiały do zajęć                      

Czytaj więcej o: DOSKONALENIE FUNKCJI POZNAWCZYCH - Ola, Jaś, Kuba

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNE - MAKSYMILIAN K.

2020-06-01

Termin realizacji :01.06.2020
TEMAT: Kształcenie związków przyczynowo – skutkowych. na przykładzie wykonania „Koktajlu z truskawek”.

Materiały do zajęć

Czytaj więcej o: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNE - MAKSYMILIAN K.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

2020-06-01

Termin realizacji: 01.06 – 05. 06. 2020 r. 

Temat ośrodka tygodniowego : Wiosna w sadzie

Tematy ośrodków dziennych:

  1.  Kwitnący sad
  2.  Jakie owady roznoszą pyłek?
  3.  Od kwiatu do owocu.
  4.  Skąd mamy miód?
  5.  Co możemy zrobić z miodu?

 

Czytaj więcej o: FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH

2020-06-01
Termin realizacji: 01. 06. 2020 r.
Temat: Rozwijanie kompetencji społecznych.
 
Czytaj więcej o: USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH

GIMNASTYKA KOREKCYJNA - Kamila B, Diana K, Paula K, Jakub O, Wiktoria K, Monika G.

2020-06-01

WYCHOWANIE FIZYCZNE

2020-06-01

Termin realizacji: 01.06. – 05.06.2020r.

Tematy lekcji: 

1. Ćwiczenia zwinnościowe 
2.  Piłka nożna w domu – trening motoryczny
3. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej (z piłką)
 
Czytaj więcej o: WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

2020-06-01

Termin realizacji: 01.06. – 05.06.2020r.

Tematy lekcji: 

1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe
2. Ćwiczenia zwinnościowe  – zabawa w parach
3. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej (z piłką)
Czytaj więcej o: WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

2020-06-01

Termin realizacji: 01.06. – 05.06.2020r.

Tematy lekcji: 

1.Zabawy na muskuły – zabawa w parach (z rodzicem, rodzeństwem)
2. Zabawy zwinnościowe - Przejazd pod mostem.
3. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu - komu nie spadnie.

Materiały do zajęć

Czytaj więcej o: WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

2020-06-01

Termin realizacji: 01.06. – 05.06.2020r

Tematy lekcji: 

1. Zabawy na muskuły – zabawa w parach (z rodzicem, rodzeństwem)
2. Przeprawa przez rzekę
3. Zabawa z piłką – doskonalenie rzutów i chwytów.
4. Zabawy tropiące, inaczej poszukiwawcze.

Materiały do zajęć

Czytaj więcej o: WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

2020-06-01

Termin realizacji: 01.06. – 05.06.2020r.

Tematy lekcji: 

1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe
2. Ćwiczenia zwinnościowe  – zabawa w parach (z rodzicem, rodzeństwem)

3. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej (z piłką).

Czytaj więcej o: WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

2020-06-01

Termin realizacji: 01.06. – 05.06.2020r.

Tematy lekcji: 

1. Zabawy na muskuły – zabawa w parach (z rodzicem, rodzeństwem)
2. Przeprawa przez rzekę
3. Zabawa z piłką – doskonalenie rzutów i chwytów.

Materiały do zajęć

Czytaj więcej o: WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

2020-06-01

Termin realizacji: 01.06. – 05.06.2020r. 

Tematy lekcji: 

1. Złap, podaj, rzuć – zabawy z piłką – doskonalenie rzutów i chwytów z rodzicem.
2. Zabawy zwinnościowe - Przejazd pod mostem.
3. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu - komu nie spadnie.

Materiały do zajęć

Czytaj więcej o: WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

2020-06-01

Termin realizacji: 01.06. – 05.06.2020r. 

Tematy lekcji: 

1. Złap, podaj, rzuć – zabawy z piłką – doskonalenie rzutów i chwytów z rodzicem.
2. Zabawy zwinnościowe - Przejazd pod mostem.
3. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu - komu nie spadnie.

Materiały do zajęć

Czytaj więcej o: WYCHOWANIE FIZYCZNE

USPRAWNIANIE SŁUCHOWE

2020-06-01
 
Termin realizacji: 01.06.2020
Temat: Części mowy. Różnicowanie głoski f –w.
 
Czytaj więcej o: USPRAWNIANIE SŁUCHOWE

USPRAWNIANIE SŁUCHOWE

2020-06-01
Termin realizacji: 02.06.2020
Temat: Samogłoski. Wyrazy jednosylabowe. Wyklaskiwanie rytmu.
Czytaj więcej o: USPRAWNIANIE SŁUCHOWE

USPRAWNIANIE PROCESÓW POZNAWCZYCH- PATRYCJA

2020-06-01

Termin realizacji: 02.06.2020 r.
Temat: Usprawnianie zdolności myslenia  abstrakcyjnego i koncentracji uwagi.

Materiały do zajęć

Czytaj więcej o: USPRAWNIANIE PROCESÓW POZNAWCZYCH- PATRYCJA

USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH -MAGDA, JAKUB

2020-06-01

Termin realizacji: 04.06.2020 r.
Temat: Ćwiczenia usprawniające funkcje spostrzeżeniowe, koncentrację uwagi i kojarzenie.

Materiały do zajęć

Czytaj więcej o: USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH -MAGDA, JAKUB

USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH - JAKUB

2020-06-01

Termin realizacji: 04.05.2020 r.
Temat: Liczymy w zakresie 20.

Materiały do zajeć

Czytaj więcej o: USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH - JAKUB

USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH - SEBASTIAN

2020-06-01

Termin realizacji: 03.06.2020 r.
Temat: Ćwiczymy czytanie wyrazów jedno i dwu sylabowych.

Materiały do zajęć

Czytaj więcej o: USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH - SEBASTIAN

ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

2020-06-01

Termin realizacji: 03.06.2020 r.
Temat: Mam prawo do… przypominamy prawa dziecka.

Czytaj więcej o: ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

2020-06-01

Termin reralizacji: 01.06.2020 r.
Temat: Moje cele życiowe (marzenia).

Materiały do zajęć

Czytaj więcej o: ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

JĘZYK ANGIELSKI

2020-06-01

Termin realizacji: 01-05.06.2020
Temat 1: Czasownik can – utrwalenie wiadomości.
Temat 2: Pytania z can i what.
Temat 3: Train your brain.

Czytaj więcej o: JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

2020-06-01

Temat 1: Train your brain.
Temat 2: On a school trip – dialog.
Temat 3: On a school trip – układanie dialogu.

Czytaj więcej o: JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

2020-06-01

Termin realizacji: 01-05.06.2020
Temat 1: On a school trip – układanie dialogu.
Temat 2: Powtórzenie wiadomości z rozdzialu 5 – część 1.
Temat 3: Powtórzenie wiadomości z rozdzialu 5 – część 2.

Czytaj więcej o: JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

2020-06-01

Termin realizacji: 01-05.06.2020
Topic1: Przymiotniki i przysłówki – wprowadzenie do tematu.
Topic 2: Przymiotniki i przysłówki – ćwiczenia.
Topic 3: Stopniowanie przymiotników.

 
Czytaj więcej o: JĘZYK ANGIELSKI

JEZYK ROSYJSKI

2020-06-01

Termin realizacji: 03.06.2020 r. środa
Temat : Nazwy działów sklepowych i produktów żywnościowych.

Termin realizacji: 04.06.2020r. czwartek
Temat: Przygotowania do robienia zakupów: porcje,  jednostki wagi…

Termin realizacji: 05.06.2020r.piątek
Temat: Robimy zakupy.  Сколько стоить... ?   Ile kosztuje ?.   

Materiały do zajęć

 

 

Czytaj więcej o: JEZYK ROSYJSKI

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

2020-06-01

Termin realizacji: 01-05.06.2020 r.
Temat: Kwitnący sad.
Liczba godzin: 2

Materiały do zajęć

 

Czytaj więcej o: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

2020-06-01

Termin realizacji: 04.06.2020 r.
Temat: Poznajemy świat pszczół.

Materiały do zajęć

Czytaj więcej o: ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

2020-06-01

Usprawnianie funkcji poznawczych

2020-06-01

 02.06.2020

 Temat : Opowiedz co się dzieje na obrazku- omawianie ilustracji Dzień Dziecka.

Plik do pobrania

 

05.06.2020

Temat : Usprawniamy myślenie– określanie zdarzeń przedstawionych na obrazkach.

Plik do pobrania

 

Czytaj więcej o: Usprawnianie funkcji poznawczych

USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH

2020-06-01

Usprawnianie technik szkolnych    02.06.2020

Temat: Usprawniamy koncentrację- orientacja przestrzenna na kartce.

Plik do pobrania

 

Czytaj więcej o: USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH

Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Komunikowanie się

2020-06-01

01.06- 05.06.2020 Kuba

Temat ośrodka tygodniowego-  Dzień Dziecka

Tematy ośrodków dziennych 

Święto dzieci z całego świata.

Prawa i obowiązki dzieci.

Jak obchodzono Dzień Dziecka kiedyś?

Poznajemy życie dzieci z różnych stron świata.

Ulubione zabawy dzieci.

Plik do pobrania

 

01.06- 05.06.2020  Sebastian

Plik do pobrania

 

 

Czytaj więcej o: Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Komunikowanie się

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

2020-06-01

Usprawnianie widzenia

2020-06-01
01. 06. 2020 r.  Natalia
Temat: Rozwijanie percepcji wzrokowej
Czytaj więcej o: Usprawnianie widzenia

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

2020-06-01

 tydzień- 01-05.06.2020r.

ŻYCZĘ WAM WSZYSTKIEGO, CO NAJLEPSZE Z OKAZJI WASZEGO ŚWIĘTA,

ZDROWIA, RADOSNEJ ENERGII, SPEŁNIENIA MARZEŃ
 I SAMYCH ŻYCZLIWYCH LUDZI WOKÓŁ!

Temat 1: Nasza mała ojczyzna.

Temat 2 : Jesteśmy eko-świadomi.

Plik do pobrania

 

Czytaj więcej o: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Doskonalenie kompetencji językowych

2020-06-01

Tydzień- 01-05.2020r.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA!

Temat 1: I can / I can’t- ćwiczenia utrwalające.

Temat 2: I can / I can’t- tłumaczenie zdań.

Plik do pobrania

 

 

Czytaj więcej o: Doskonalenie kompetencji językowych

Plastyka

2020-06-01

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI Z PLASTYKI DLA KL.VI.

01.-05. 06.

Plik do pobrania

Czytaj więcej o: Plastyka

Plastyka

2020-06-01

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI Z PLASTYKI DLA KL.VII.

01.-05. 06.

Plik do pobrania

Czytaj więcej o: Plastyka

Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze

2020-06-01

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KL.VII.

01.-05. 06.

Kształtowanie umiejętności obliczania pola powierzchni całkowitej i objętości graniastosłupów.

Plik do pobrania

Czytaj więcej o: Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze

Plastyka

2020-06-01

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI Z PLASTYKI DLA KL.IV.

01.-05. 06.

O temacie i nastroju dzieł. Obrazy, które powiesilibyśmy w domu, szkole, bibliotece. Jak wyeksponować obraz?

Plik do pobrania

Czytaj więcej o: Plastyka

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

2020-06-01

 01.-05. 06.

  1. Mój wymarzony Dzień Dziecka – szkic ołówkiem, malowanie farbami akwarelowymi.
  2. Dzieci z różnych stron świata - rysunek kredkami ołówkowymi.
  3. Kwiaty z kolorowej plasteliny. 

 

4.Mój przyjaciel z ulubionej bajki – rysunek pastelami olejnymi.

 

 Plik do pobrania

Czytaj więcej o: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

2020-06-01
Temat ośrodka pracy: Święto dzieci.
Termin realizacji: 01.06. – 05.06. 2020 r.
Tematy:
1.Dzień Dziecka
2.Dzieci z różnych kontynentów.
3.Moje prawa.
4.Czy każdemu mogę zaufać?
5.Przyjaciel z mojej ulubionej bajki

Materiały do pracy.

Czytaj więcej o: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

DOSKONALENIE FUNKCJI POZNAWCZYCH

2020-06-01

02.06.2020r.

Temat: Usprawnianie funkcji wzrokowej. Ćwiczenia koncentracja uwagi – kolory.

 Karty dla Kacpra W

Karty dla Wiktorii P

Plik do pobrania

 

Czytaj więcej o: DOSKONALENIE FUNKCJI POZNAWCZYCH

SI

2020-06-01

SI

2020-06-01

SI

2020-06-01

Przejdź do góry