Klasa I

Język angielski

20-24.04.2020
 
Zdjęcia wykonanych ćwiczeń należy przesłać na adres e-mail (aldonabakiera@gmail.com) lub na
Messenger (Aldona Bakiera)
Temat 1: Mój pokój – wprowadzenie słownictwa tematycznego.
Temat 2: Przyimki miejsca.
 

.

ZAJĘCIA od 20 do 24.04.2020

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE I SPOŁECZNE KL I-III

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE I SPOŁECZNE

KLASA I- III    06.04.2020R.

TEMAT: Stwarzanie sytuacji do wypowiadania się poprawnie pod względem gramatycznym.

Karta pracy

Edukacja wczesnoszkolna

Data realizacji: 06.04-08.04.2020
Ośrodek tygodniowy: Wielkanoc
Tematy ośrodków dziennych:
Temat 1: Wielkanocne zwyczaje.
Temat 2: Wielkanocne życzenia.
Temat 3: Śmigus-dyngus.
 

Język angielski

Termin realizacji - 06-08.04.2020

Materiały do zajęć

Katecheza

 temat z podręcznika nr: 37WYDARZENIA WIELKIEGO CZWARTKU
Jezus spożył wieczerzę ze swoimi uczniami, którzy byli Jego przyjaciółmi. Nakazał nam czynić
tak na swoją pamiątkę. Pamiątką tej wieczerzy jest każda Msza Święta. 
Jezus powiedział swoim uczniom,...

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE I SPOŁECZNE

KLASA I- III    30.03.2020R.

TEMAT: Bogacenie zasobu wiedzy i słownictwa, rozwijanie zdolności językowych.

ZADANIE 1

OPOWIEDZ O ZWIERZĘTACH NA OBRAZKACH IWSKAŻ GDZIE MIESZKAJĄ .

ZADANIE 2

DOBIERZ W PARY...

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE I SPOŁECZNE

KLASA I- III                    30.03.2020R.

TEMAT: Bogacenie zasobu wiedzy i słownictwa, rozwijanie zdolności językowych.

ZADANIE 1

OPOWIEDZ O ZWIERZĘTACH NA OBRAZKACH IWSKAŻ GDZIE MIESZKAJĄ...

Edukacja wczesnoszkolna

Termin realizacji - 30.03 – 03.04.2020 
Ośrodek tygodniowy:
Przybywa kwiecień.

TEMATY OŚRODKÓW DZIENNYCH:

Temat: 1. Zwierzęta wiosną.
Temat: 2. Czego rośliny potrzebują do życia?
Temat: 3. Prima aprilis.
Temat: 4. Powitanie kwietnia.
Temat: 5. Piękna wiosna.

Materiały do zajęć